FMEA – Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi

Eğitim Süresi:  1 Gün

Kimler Katılmalı: Firmaların ürün ve süreç tasarımında veya kalite fonksiyonlarında görevli yönetici ve çalışanları. Katılımcıların problem çözme ve/veya hatasızlaştırma tekniklerini bilmeleri yararlı olacaktır.

Eğitimin Amacı: Hata türü ve Etkileri Analizi, riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. FMEA çalışmaları aşağıda sıralanan aktiviteleri belli bir sistematik yolla gerçekleştirmek üzere yapılan bir grup çalışmalarıdır.

Eğitim İçeriği:

•  FMEA nedir?

•  Potansiyel hata modu nedir ve nasıl belirlenir?

•  Tasarım FMEA tanımı ve uygulanması

•  Süreç FMEA tanımı ve uygulanması

•  Sistem FMEA tanımı ve uygulanması

•  Uygulamaların dökümante edilmesi

•  Sonuçların değerlendirilmesi.

FMEA çalışmalarında kullanılan yöntemler :

•  Bir ürünün tasarım ve üretimi ile ilişkili olarak çıkabilecek hata türleri ve nedenlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi,

•  Oluşabilecek hatanın alınan önlemler ile ortaya çıkma şansını azaltmaya veya yok etmeye yönelik aktivitelerin belirlenmesi,

•  Bütün bu işlemlerin dökümante edilmesidir.

Tasarım aşamasında yapılan FMEA çalışmaları, müşteri tatminini maksimumda sağlamaya yönelik tamamlayıcı bir aktivite olarak tanımlanabilir. Tam olarak uygulayıp sonuçlandırılmış bir FMEA çalışması, oluşabilecek bir çok hatanın önlenmesini sağlayacaktır.