MS Project ile Proje Planlama ve Proje Yönetimi Eğitimi

MS Project Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: MS Project ile Proje Planlama ve Proje Yönetimi konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı: Eğitimin temel amacı projelerin planlanması ve takibinde Microsoft Project’in etkin olarak nasıl kullanılabileceğini göstermektir.Katılımcılar eğitim sonunda, Microsoft Project ile projeleri planlama ve yürütme tekniklerini ve kontrol-analiz işlemlerini öğrenecekler ve proje yönetiminde Microsoft Project’i bir araç olarak kullanmaya başlayacaklardır.

Eğitim İçeriği:

     Yeni Proje Oluşturma

 • Proje taslağının hazırlanması, proje detaylarının belirlenmesi
 • Ms Project’te yeni proje oluşturulması
 • Proje aktivitelerinin (tasks) programa girilmesi
 • Girilen aktivitelerin kendi içlerinde organize edilmesi, WBS oluşturulması
 • Aktivitelerin iş sürelerinin belirlenmesi ve programa girilmesi
 • Aktiviteler arası ilişkilerin/bağların oluşturulması. Önceliklerin belirlenmesi
 • Sınırlamalar oluşturarak aktivitelerin tarih ve sürelerine müdahale edilmesi
 • Milestone’ların projeye yerleştirilmesi
 • İş takvimlerinin oluşturulması ve aktivitelere atanması

     Projeye Kaynakların Atanması

 •  Projede kullanılacak kaynakların belirlenmesi
 • Aktivitelere ilgili kaynakların atanması
 • Aktivitelere Malzeme kaynaklarının atanması
 • Kaynak atamalarının kaynağa ve aktiviteye göre kontrol edilmesi
 • Kaynak maliyetlerinin oluşturulması ve planlanması (iş ve malzeme)
 • Sabit kaynak maliyetlerinin oluşturulması
 • Planlanan kaynak maliyetlerinin gözden geçirilmesi

     Proje Planının Kontrolü ve Revizyonu

 • Kritik yol ve kritik aktivitelerin incelenmesi
 • Aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrolü
 • Proje varsayımlarının plan üzerinde kontrolü
 • Aktivitelerin iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve optimizasyonu
 • Maliyetlerin kontrolü ve revizyonu

     Projenin Güncellenmesi ve Takibi

 • Baseline oluşturulması (Projeye baseline olarak tanımlanması)
 • Aktivite balangıç-bitiş tarihlerinin programa girilmesi
 • Aktivite/iş ilerlemelerinin programa girilmesi
 • Kaynak kullanımlarının programa girilmesi
 • Projenin güncellenmesi
 • İş programı ilerlemeleri, kaynak kullanımları ve maliyet izleme ve kontrol

     Raporlar ve Analizler

 • Projeden genel raporlarla özet bilgilerin alınması
 • Aktivite, maliyet/bütçe, kaynak ve işgücü raporlarının oluşturulması
 • Kullanıcıya özel rapor formatlarının oluşturulması (Custom Reports)
 • Raporların Excel dosyası halinde oluşturulması
 • Earned Value analizlerinin oluşturulması
 • Excel kullanarak proje detaylarının raporlanması ve grafiklendirilmesi

     Anaproje – Altproje Oluşturulması

 • Anaproje ve Altproje yapısı ve birbiriyle ilişkilendirilmesi
 • Kaynak havuzu oluşturulması ve projeler arası kaynak paylaşımı

     Görünüm ve Format Ayarları

 • Kişisel Görünümlerin (views) oluşturulması
 • Table, Field, Group, Filter ve Outline codes ayarlamalar