OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi almak isteyen, Firmalarında sistemi kurmak isteyen kişiler.

Eğitimin Amacı: Katılımcıları OHSAS 18001 standardının gereklilikleri ve Firmalarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim İçeriği:

  •  Kuruluşlardaki mevcut tehlikeler

  •  Konuyla ilgili kanun ve mevzuatlar

  •  Mevcut uygulamalar

  •  Daha önce yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları

  •  Çalışma ekibinin oluşturulması

  •  Çalışma planlaması ve Eğitimler

  •  İş Sağlığı ve İş güvenliği sisteminin kurulması

  •  Risk hedefleri ve önlemleri

  •  Acil durum planları

  •  İş Sağlığı ve İş güvenliği sisteminin tetkiki.