Satınalma ve Depo Stok Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Satınalma ve Depo Stok Yönetimi Eğitimine; Lojistik, Satış, Pazarlama, İş geliştirme, Proje, Nakliye, Operasyon, Müşteri ilişkileri, Depo birimlerinde görev yapan çalışanlar ve bu alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen kişiler katılabilirler.

Eğitim İçeriği:

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
 • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
 • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.
 • Stok maliyetine giriş.
 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.
 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.
 • Satın alma bölümünün organizasyonu.
 • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Tedarikçi çeşitleri.
 • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.
 • Çok satıcı. Çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.
 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.
 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
 • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.
 • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.
 • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.
 •  Tedarikçi seçimi.
 • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.
 • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.
 • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.
 • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.
 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?
 • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri
 • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.
 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?
 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.
 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.
 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.
 • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.
 • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.
 • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.
 • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.
 • Satın alma performansının ölçümü.
 • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları
 • Hangi kriter doğru olabilir?
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.
 • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?
 • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.
 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.§ Depolama nedir? Neden gereklidir?

  § Depo ve depocu kavramları

  § Depolamanın işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle ilişkileri

  § Deponun iç organizasyonu, maliyeti ve verimlilik hesaplarına giriş

  § Depo yerinin seçimi, Depo iç düzeni ve etkin kullanımı

  § Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri

  o  Aktarma standartları,

  o  Hacimden yaralanma standartları,

  o  Performans ve kontrol raporları,

  o  Maliyet planlaması, Maliyet tasarruf yöntemleri

  § Depo verimlilik esasları ve hesapları

  § Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları

  § Adresleme teknikleri

  § Mal hareket şekilleri

  o  FİFO-LİFO

  § Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri

  § Temel depolama prosedürleri

  o  Stok sorumluluğu, Sorumluluk analizi

  o  Kabul prosedürü, Sevkiyat prosedürü

  o  Depolama dokümanları, Talimatlar

  § Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları

  § Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

  § Sıfır hatalı depolamaya yönelik teknolojik donanımlar

  § Malzeme kodlama sistemleri.